PRĘTY GŁADKIE

Techniczne warunki wykonania:

 • Według PN- 87/H-93200/02 i DIN 1013 T.1
  • do wyrobu łańcuchów ogniwowych (górnicze i kotwiczne) wg PN-84/H-93027 i PN- 92/H-93029
  • do wyrobu śrub i nakrętek na gorąco wg PN-87/H-93200/06
  • do zbrojenia betonu wg PN-82/H-93215
 • Pakowanie - wiązki do 4 Mg
 • Stan dostaw - dostawa w stanie surowym w długościach fabrykacyjnych 3 do 9 m. lub zgodnie ze złożonym zamówieniem
 • Prostość - odchyłka dla prętów prostowanych nie powinna być większa niż:
  • dla d ≤ 35mm - 5mm/m oraz 0,5% na całej długości
  • dla d >35mm - 4mm/m oraz 0.4% na całej długości
 • Badanie odbiorcze - możliwość badania wewnętrznego zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi  albo badanie zewnętrzne z udziałem inspektorów: GL, LRS, PRS, UDT, BV, DNV

 

Średnica d
(mm)
Dopuszczalna odchyłka
średnicy d (mm)
Masa 1 mb
(kg)
wg PN-87/H-93200/02 wg DIN 1013 T.1
zwykła podwyższona zwykła
14 +/- 0,4 +/- 0,3 +/- 0,4 1,21
15 1,39
16 +/- 0,5 +/- 0,4 +/- 0,5 1,58
18 2,00
19 2,23
20 2,47
21 2,72
22 2,98
23 3,26
24 3,55
25 3,85
26 +/- 0,6 +/- 0,5 +/- 0,6 4,17
27 4,49
28 4,83
29 5,19
30 5,55
31 5,92
32 6,31
33 6,71
35 7,55
36 +/- 0,8 +/- 0,6 +/- 0,8 7,99
37 8,44
38 8,90
39 9,38
40 9,87
42 10,9
43 11,4
45 12,5
48 14,2